You are here

Investigador/ -a Postdoutoral para o Proxecto GLAUKOS

Lista de candidatos finalistas entrevistados, proceso de selección para un/-ha investigador/- a Postdoutoral para o Proxecto GLAUKOS.

Por orde de valoración:

1. Nancy León Janampa

2. Isabel Moreno

3. Fouzia Haider

4. Lina Mª Restrepo

5. Kizar A. Sumon

 

Vigo, 29 de xuño 2020

Ricardo Beiras, Catedrático de Ecoloxía

Facultade de Ciencias do Mar

Universide de Vigo. E-36310 Vigo, Pontevedra

 

© 1995 - 2021 Equipo de investigación ECOTOX.