Proxectos

 

2016-18

Ecotoxicological Effect of Microplastics in Marine Ecosystems (EPHEMARE).

Visita: http://www.jpi-oceans.eu/ephemare

2015 Estudo Integral Preliminar sobre as limitacións antropoxénicas á produción marisqueira na Ría de Arousa
2013-16

Impacto dos microplásticos, contaminantes regulados e emerxentes en ecosistemas mariños e establecemento dos seus criterios de calidade ambiental  (IMPACTA).

Visita: http://impacta2014.blogspot.com.es

Tríptico: Criterios de Calidade Ambiental en Augas Mariñas [pdf]

2011-13

Transferencia de ferramentas para a Avaliación, Ordenación, Xestión e Educación Ambiental en Esteiros (TEAM MINHO).

  Visita: http://www.team-minho.eu

Voltar a investigación: