You are here

ECOTOX

Equipo de investigación en Ecotoxicoloxía y Contaminación Mariña. Traballa na evaluación do impacto da contaminación no medio mariño costeiro, mediante o uso combinado de ferramentas biolóxicas e de análisis químico. Surdiu na Universidade de Vigo en 1996. Actualmente está integrado no grupo EcoCost. Seus integrantes pertencen ó departamento de Ecología y Biología Animal e o Departamento de Química Analítica e Alimentaria.

As líñas de investigación se centran na recopilación de información ecotoxicolóxica mariña para elaborar criterios e normas ambientais para a protección dos ecosistemas mariños costeiros.

A actividad investigadora se desenvolve no marco de proxectos financiados pola unión Europea, estado español e Xunta de Galicia, así como outras institucións con competencias ambientales. Asi mesmo, colabora con organizacións do terceriro sector na evaluación do impacto de vertidos de augas residuais nos cosistemas mariños costeiros.

A producción científica se eleva a 9 tesis doctorais concluidas, máis de 100 publicacións científicas SCI y 30 contratos de I+D+I con entes públicos e privados.

Dispó de laboratorios nas Facultades de Ciencias do Mar e Químicas e na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT).

 

Ir arriba

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.