You are here

Investigación

Na actualidade vimos desenvolvendo a nosa actividade de investigación no marco de proxectos financiados pola Unión Europea, o Ministerio de Ciencia e Innovación, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e outras institucións con competencias ambientais, ademais de xerar teses doutorais concluídas, máis de 100 publicacións científicas SCI e 30 contratos de I+D con entes públicos e privados.

A principal liña de investigación é a evaluación da contaminación mariña mediante o uso combinado de ferramentas biolóxicas e de análisis químicos.

Ir arriba

© 1995 - 2020 Equipo de investigación ECOTOX.